Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie "Leszczynowa Górka"

 

Nawigacja

                                                                                                                                                                                                       

 

Przedszkole  Nr  10  z  oddziałami  integracyjnymi  „Leszczynowa Górka” w Koninie

 

Przedszkole otwarte na potrzeby Dzieci I Rodziców

 

czynne od godz. 6.00 do godz. 17.00

  • Tworzymy odpowiedni klimat do wzmacniania więzi dziecka z rodziną
  • Szanujemy odrębność i indywidualność każdego  dziecka
  • zapewniamy wszechstronny rozwój osobowości dziecka
  • absolwent naszego przedszkola jest osobą otwartą, twórczą i aktywną

 

Baza przedszkola

Lokalizacja  budynku  tworzy dla dzieci

oazę spokoju, bezpieczeństwa 

z dala od zgiełku, gwaru miejskiego,

otoczony zieleńcami z bogatą roślinnością i kwiatami.

Sale przedszkola są przestrzenne,

gabinety do pracy terapeutycznej bogato wyposażone, klimatyzowane.

Dlaczego integracja ? 

Daje szansę rozwoju, wychowania i nauczania   dzieci zdrowych i niepełnosprawnych o  różnych potencjalnie możliwościach rozwojowych 

Uczy wzajemnego zrozumienia, szacunku i akceptacji  inności wśród rówieśników.

Kadra Przedszkola

W placówce pracuje 21 nauczycieli posiadających najwyższe kwalifikacje pedagogiczne, duże predyspozycje do pracy z dziećmi oraz  wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Zatrudniamy specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant. , pedagodzy specjalni.

 

Głównym priorytetem w pracy pedagogicznej

jest dobro dziecka,

bezpieczeństwo,

wiara w swoje potencjalne możliwości

w atmosferze przyjaźni i zachęty

 

Zajęcia dodatkowe i warsztaty

Proponujemy różnorodność zajęć przedszkolnych oraz dodatkowych zgodnie z wymaganiami rodziców.

 

photo

Niedziela 20.05.2018

liczba odwiedzin: 207684